• Việt Nam: Giành  2 Giải thưởng Sáng kiến vì một Châu Á Già hóa Khỏe mạnh
  • Việt Nam: Giành 2 Giải thưởng Sáng kiến vì một Châu Á Già hóa Khỏe mạnh
  • Giải thưởng Sáng kiến vì một châu Á già hóa Khỏe mạnh (The Healthy Aging Prize for Asian Innovation - HAPI) lần thứ nhất được công bố trực tuyến vào lúc 11 giờ ngày 31/7. Việt Nam được vinh danh 1 trong 3 giải thưởng Lớn là mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau và giải nhì Chương trình Mắt sáng cho NCT...