• Thành phố Đà Nẵng: Chung tay chăm sóc người cao tuổi
  • Thành phố Đà Nẵng: Chung tay chăm sóc người cao tuổi
  • Hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống NCT – Ngày NCT Việt Nam (06/6/1941 – 06/6/2017) và hưởng ứng chương trình “Thành phố 4 an” (An ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và an sinh xã hội) của thành phố Đà Nẵng;

  • Tỉnh Phú Thọ: Xóa đơn vị trắng Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT
  • Tỉnh Phú Thọ: Xóa đơn vị trắng Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT
  • Đó là khẳng định của ông Nguyễn Văn Xuất, Trưởng ban Đại diện (BĐD) Hội NCT tỉnh Phú Thọ khi cùng đoàn khảo sát Trung ương Hội nắm tình hình xây dựng, phát triển Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT trên địa bàn tỉnh, một trong hai chương trình công tác lớn của Hội giai đoạn 2016 – 2021…