• Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười từ trần
  • Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười từ trần
  • Theo tin từ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, sau một thời gian lâm bệnh nặng...