• Xây dựng quỹ cho Hội Người cao tuổi
  • Xây dựng quỹ cho Hội Người cao tuổi
  • Hội Người cao tuổi (NCT) Quảng Ngãi đã và đang từng bước phát huy các nguồn lực để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của hội. Tuy nhiên, việc xây dựng và phát triển nguồn quỹ hội đang gặp nhiều khó khăn, gây ảnh hưởng đến công tác của hội

<1234