• Công tác xây dựng, phát triển Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở tỉnh Bình Thuận
  • Công tác xây dựng, phát triển Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở tỉnh Bình Thuận
  • Quỹ chăm sóc NCT trước đây, nay là Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT là Quỹ xã hội, từ thiện ở đơn vị hành chính cấp xã đã được kế thừa từ Pháp lệnh người cao tuổi do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá X ban hành ngày 28/4/2000 và Nghị định số 30/2002/NĐ-CP ngày 26/3/2002 của Chính phủ về quy định và hướng dẫn thi hành một số Điều của Pháp lệnh người cao tuổi được nâng lên thành...