• Ông Chủ tịch Hội và nỗ lực xây dựng Quỹ
  • Ông Chủ tịch Hội và nỗ lực xây dựng Quỹ
  • Sau khi nghiên cứu các văn bản và hướng dẫn, chỉ đạo của Hội NCT cấp trên về xây dựng Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT cơ sở, ông Lực thấy đây là chủ trương đúng đắn nhằm huy động nguồn lực chăm lo cho NCT, nhất là trong tình hình khó khăn chung về kinh phí hiện nay...

  • Quỹ chăm sóc NCT Việt Nam: Chia sẻ với đồng bào lũ lụt tại Hà Giang
  • Quỹ chăm sóc NCT Việt Nam: Chia sẻ với đồng bào lũ lụt tại Hà Giang
  • Ngay sau khi nhận được thông tin Hà Giang bị thiệt hại trên 120 tỷ đồng do mưa lũ tại huyện Quản Bạ, ngày 27/6 Quỹ Chăm sóc NCT Việt Nam cùng thầy Thích Đạo Tuyên trụ trì chùa Thọ Khuê, (huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) và Công ty Vietlott đã đến thăm, tặng 200 suất quà cho các hộ dân; trong đó có 10 gia đình bị thiệt hại 100% , một gia đình bị chết 2 người.

1234>