• Công tác xây dựng, phát triển Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở tỉnh Bình Thuận
  • Công tác xây dựng, phát triển Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở tỉnh Bình Thuận
  • Quỹ chăm sóc NCT trước đây, nay là Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT là Quỹ xã hội, từ thiện ở đơn vị hành chính cấp xã đã được kế thừa từ Pháp lệnh người cao tuổi do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá X ban hành ngày 28/4/2000 và Nghị định số 30/2002/NĐ-CP ngày 26/3/2002 của Chính phủ về quy định và hướng dẫn thi hành một số Điều của Pháp lệnh người cao tuổi được nâng lên thành...

  • Tỉnh Đắk Nông: Quỹ khỏe để đẩy mạnh phong trào
  • Tỉnh Đắk Nông: Quỹ khỏe để đẩy mạnh phong trào
  • Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Tấn Tới, Chủ tịch Hội NCT tỉnh Đắk Nông, tỉnh có tổ chức Hội hoàn thiện đầu tiên trong cả nước. Các phong trào của Hội ngày càng được đẩy mạnh do sử dụng nguồn Quỹ đúng mục đích, hiệu quả.

12>