• Thư cảm ơn
  • Thư cảm ơn
  • Hội nghị được đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam...