• Hội NCT tỉnh Bạc Liêu phối hợp phòng, chống tội phạm
  • Hội NCT tỉnh Bạc Liêu phối hợp phòng, chống tội phạm
  • Ngày 30/6/2016, Hội NCT tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Công an tỉnh tổ chức hội nghị ký kết và triển khai chương trình hành động về “phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2020” trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo hội nghị có Đại tá Ngô Thành Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Nguyễn Hiền Lương, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội NCT Việt Nam, Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh.

  • Người cao tuổi tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới
  • Người cao tuổi tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới
  • Bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới là hai nội dung, nhiệm vụ khác nhau nhưng đều rất quan trọng, chiến lược lâu dài, có ý nghĩa chính trị, thời sự và xã hội rộng lớn, tính nhân văn sâu sắc, thể hiện tầm nhìn xa của Đảng, Nhà nước ta đối với nông nghiệp, nông thôn, nông dân, đối với bảo vệ môi trường.