• Người cao tuổi tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới
 • Người cao tuổi tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới
 • Bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới là hai nội dung, nhiệm vụ khác nhau nhưng đều rất quan trọng, chiến lược lâu dài, có ý nghĩa chính trị, thời sự và xã hội rộng lớn, tính nhân văn sâu sắc, thể hiện tầm nhìn xa của Đảng, Nhà nước ta đối với nông nghiệp, nông thôn, nông dân, đối với bảo vệ môi trường.

 • Phát huy vai trò người cao tuổi trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo
 • Phát huy vai trò người cao tuổi trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo
 • Ngày 18-8-2011, BĐBP Bình Thuận và Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp về "Bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới biển". Từ đó tới nay, các cấp hội và các đơn vị BĐBP Bình Thuận đã phối hợp chặt chẽ với nhau trong vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là công...

 • Tỉnh Lâm Đồng <P> NCT nêu gương sáng xây dựng nông thôn mới
 • Tỉnh Lâm Đồng

  NCT nêu gương sáng xây dựng nông thôn mới

 • Ở Lâm Đồng, NCT chiếm gần 8% dân số của tỉnh, với hơn 83 nghìn hội viên sinh hoạt tại 1.654 chi hội, 147 Hội cơ sở, 12 BĐD Hội NCT cấp huyện. Hưởng ứng Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), Hội NCT các cấp trong tỉnh chủ động, tích cực tổ chức triển khai thực hiện sâu rộng đến hội viên và đạt được những kết quả đáng khích lệ, nêu gương cho con cháu và Nhân...

 • Người cao tuổi tỉnh Đắk Nông <P> Tích cực xây dựng nông thôn mới
 • Người cao tuổi tỉnh Đắk Nông

  Tích cực xây dựng nông thôn mới

 • Đắk Nông là tỉnh đầu tiên trong cả nước có tổ chức Hội hoàn thiện. Ở cấp tỉnh và huyện đều có BCH hoạt động hiệu quả, góp phần không nhỏ đẩy mạnh phong trào thi đua "Tuổi cao - Gương sáng" đến tận cơ sở. Toàn tỉnh có 25.702 hội viên NCT sinh hoạt ở 780 chi hội thôn, bon, tổ dân phố thuộc 71 xã, phường; 8 huyện, thị xã.