• Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
  • Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
  • Bộ Công an phối hợp với Ban Dân vận Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm Chương trình phối hợp số 09/Ctr-BCA-MTTW về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc....