• Hội NCT thành phố Lào Cai: Tổng kết 20 năm hoạt động của Hội tế
  • Hội NCT thành phố Lào Cai: Tổng kết 20 năm hoạt động của Hội tế
  • Vừa qua, Hội NCT thành phố Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm hoạt động của Hội tế (1997 - 2017). Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Chính, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, các đồng chí lãnh đạo đại diện các phòng ban, đoàn thể, Ban Quản lý di tích, Thủ nhang các Đền trên địa bàn thành phố và trên 60 ông bà là thành viên của Hội tế qua các thời kỳ

  • Người cao tuổi và Chương trình phối hợp bảo vệ môi trường
  • Người cao tuổi và Chương trình phối hợp bảo vệ môi trường
  • Nhiều năm qua, Chương trình phối hợp bảo vệ môi trường giữa Trung ương Hội NCT Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường đạt hiệu quả thiết thực, tạo sự gắn bó mật thiết, trở thành hoạt động thường xuyên của từng đơn vị từ trung ương đến cơ sở…