• Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
  • Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
  • Bộ Công an phối hợp với Ban Dân vận Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm Chương trình phối hợp số 09/Ctr-BCA-MTTW về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc....

  • Thư cảm ơn
  • Thư cảm ơn
  • Hội nghị được đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam...