• Phong trào Tuổi cao - Gương sáng ở phố núi Pleiku
  • Phong trào Tuổi cao - Gương sáng ở phố núi Pleiku
  • Phát huy vai trò mẫu mực của lớp người “cây cao bóng cả”, nhiều năm qua, NCT TP Pleiku, tỉnh Gia Lai tích cực tham gia có hiệu quả vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương...