• Gắn bó keo sơn
  • Gắn bó keo sơn
  • Nhân chuyến công tác tại tỉnh Gia Lai, Đoàn công tác của Trung ương Hội NCT Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Đàm Hữu Đắc dẫn đầu đã đi thăm, làm việc với xã biên giới Ia Chía, huyện Ia Grai...