• Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức  tập huấn nghiệp vụ công tác Hội NCT năm 2014
  • Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội NCT năm 2014
  • Trong hai ngày 21-22/5/2014, Trung ương Hội NCT đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội NCT các tỉnh từ Thừa Thiên Huề trở ra tại thành phố Hà Nội; trong hai ngày 26-27/5/2014, tiếp tục tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội các tỉnh còn lại tại thành phố Hồ Chí Minh. Các ông, bà Phạm Thị Sơn, Ngô Trọng Vịnh Phó Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam dự...