• Văn bản số 426/TĐKT-HNCT, ngày 17/12/2015 về Nội dung phát động thi đua năm 2016
  • Trong 2 ngày 16 và 17 tháng 12 năm 2015, Ban Chấp hành Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam (khóa IV) họp và ban hành văn bản số 426/TĐKT-HNCT, ngày 17/12/2015 về việc phát động các cấp Hội, cán bộ, hội viên NCT cả nước tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” năm 2016. Trang thông tin điện tử tổng hợp Hội Người cao tuổi Việt Nam trân trọng giói thiệu toàn văn...

  • 03 biểu mẫu thống kê số liệu năm 2015
  • 03 Biểu mẫu thống kê số liệu năm 2015, gồm: Biểu mẫu thống kê công tác xây dựng tổ chức Hội năm 2015; Biểu mẫu thống kê công tác chăm sóc NCT năm 2015; Biểu mẫu công tác phát huy vai trò NCT năm 2015.

  • Bồi dưỡng kiến thức về biển, đảo cho cán bộ Hội người cao tuổi
  • Ngày 28/7, tại thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên), Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về biển, đảo cho gần 200 cán bộ hội thuộc 6 tỉnh, thành phố gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa.