• 03 biểu mẫu thống kê số liệu năm 2015
  • 03 Biểu mẫu thống kê số liệu năm 2015, gồm: Biểu mẫu thống kê công tác xây dựng tổ chức Hội năm 2015; Biểu mẫu thống kê công tác chăm sóc NCT năm 2015; Biểu mẫu công tác phát huy vai trò NCT năm 2015.

  • Bồi dưỡng kiến thức về biển, đảo cho cán bộ Hội người cao tuổi
  • Ngày 28/7, tại thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên), Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về biển, đảo cho gần 200 cán bộ hội thuộc 6 tỉnh, thành phố gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa.

  • Hướng dẫn báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2015
  • Ngày 5/5/2015, Văn phòng Trung ương Hội đã ban hành Hướng dẫn Số: 125 /HD-NCT V/v hướng dẫn báo cáo Sơ kết 6 tháng đầu năm 2015. Trang Thông tin Tổng hợp Hội NCT Việt Nam trân trọng giới thiệu Hướng dẫn nói trên và biểu mẫu cần làm để báo cáo kèm theo.