• Văn bản số 426/TĐKT-HNCT, ngày 17/12/2015 về Nội dung phát động thi đua năm 2016
  • Trong 2 ngày 16 và 17 tháng 12 năm 2015, Ban Chấp hành Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam (khóa IV) họp và ban hành văn bản số 426/TĐKT-HNCT, ngày 17/12/2015 về việc phát động các cấp Hội, cán bộ, hội viên NCT cả nước tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” năm 2016. Trang thông tin điện tử tổng hợp Hội Người cao tuổi Việt Nam trân trọng giói thiệu toàn văn...