• Đề cương tuyên truyền Ngày Quốc tế NCT (01/10/2017)
  • Ngày 06 tháng 9 năm 2017, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số:312/BTV-HNCT gửi Ban Đại diện/ Hội NCT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc Tuyên truyền kỷ niệm lần thứ 27 Ngày Quốc tế NCT (01/10/1991 – 01/10/2017).