• Công tác chăm sóc thương binh, liệt sĩ theo tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Công tác chăm sóc thương binh, liệt sĩ theo tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến thương binh, liệt sĩ và công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ. Người luôn khẳng định những đóng góp, công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các thương, bệnh binh đối với sự nghiệp cứu nước giải phóng dân tộc

 • Vị trí, vai trò của người cao tuổi trong tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Vị trí, vai trò của người cao tuổi trong tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Kính trên, nhường dưới”, “kính lão, đắc thọ” là truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta. Trong xã hội Việt Nam, người cao tuổi luôn được coi trọng, tôn kính; họ có vai trò to lớn trong việc gìn giữ, truyền thụ các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về Người cao tuổi Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về Người cao tuổi Việt Nam
 • Chủ tịch Hồ Chí Minh một tấm gương mẫu mực về tình cảm, phong cách sống, sự tôn trọng, tin tưởng và đề cao vai trò của người cao tuổi (NCT) đối với sự nghiệp cách mạng, sự phát triển đất nước, xã hội và gia đình. Tư tưởng, tình cảm và những cử chỉ, hành động của Người đối với NCT, là hình ảnh tiêu biểu và sinh động về triết lý sống,...

 • Công tác dân vận luôn là một nhiệm vụ quan trọng
 • Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng”. Trong bài báo "Dân vận" đăng trên báo Sự Thật ngày 15/10/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra nhận định “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Ngay đầu bài báo, Bác nhắc nhở: “Vấn đề Dân vận nói đã nhiều, bàn đã kỹ nhưng vì nhiều địa phương,...

 • Ông Mai Đính học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 • Năm 1997, ông được về nghỉ hưu theo chế độ tại Tổ dân phố số 13, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội. Ông tự xác định, tuy đã nghỉ hưu nhưng là đảng viên nên phải gương mẫu trước Nhân dân, gần gũi với mọi người trong cộng đồng và có thể tham gia làm việc gì có lợi cho dân, còn sức khỏe thì cố gắng làm cho tốt, phục vụ Nhân dân như lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Đảng...

 • ‘Tuổi già nhưng chí không già’
 • ‘Tuổi già nhưng chí không già’
 • Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng và quan tâm đến người cao tuổi. Người luôn đánh giá cao vai trò của người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong suốt cuộc đời, dù bận nhiều việc nhưng Hồ Chí Minh vẫn luôn dành cho người cao tuổi Việt Nam những tình cảm ân cần và sự quan tâm sâu sắc.

 • Điểm sáng của phong trào thi đua 'Cựu chiến binh gương mẫu'
 • Điểm sáng của phong trào thi đua 'Cựu chiến binh gương mẫu'
 • "Quán triệt và thực hiện lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, những năm qua, phong trào thi đua yêu nước tại Hội Cựu chiến binh (CCB) quận Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng) đã thực sự phát huy tác dụng, góp phần khơi dậy nguồn nội lực từ lực lượng hội viên của toàn Hội; qua đó, góp phần xây dựng và phát triển địa phương ngày thêm giàu mạnh".

 • Học tập phong cách báo chí cách mạng Hồ Chí Minh
 • Học tập phong cách báo chí cách mạng Hồ Chí Minh
 • Bác Hồ là người khai sinh ra nền báo chí cách mạng Việt Nam. Người luôn coi báo chí và những người làm báo là một bộ phận của sự nghiệp cách mạng của Đảng, là vũ khí sắc bén trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc và xây dựng cuộc sống mới cho nhân dân