• Nguyên tắc hình thành, hoạt động, quản lí và sử dụng quỹ Hội
  • Nguyên tắc hình thành, hoạt động, quản lí và sử dụng quỹ Hội
  • Hỏi: - Thế nào là Chân quỹ? Phải đóng tiền Chân quỹ mới được vào Hội? Việc gộp cả tiền lãi Chân quỹ Hội thu hằng năm vào các nguồn tài chính Hội để chi phí chung có đúng không? Đề nghị cho biết những quy định mới về nguyên tắc hình thành, hoạt động, quản lí và sử dụng Chân quỹ?

  • Hỏi đáp về Tổ chức mừng thọ, chúc thọ
  • Hỏi đáp về Tổ chức mừng thọ, chúc thọ
  • Chuyên mục Tư vấn và Hỗ trợ pháp lí Báo NCT nhận được câu hỏi của bà Phạm Thị Phương, 80 tuổi, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội đề nghị giải đáp một số nội dung về chúc thọ, mừng thọ cho NCT…