• NCT có nên tham gia BHXH tự nguyện không
  • NCT có nên tham gia BHXH tự nguyện không
  • Hỏi: Mẹ tôi năm nay 60 tuổi, chưa tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bao giờ. Vậy mẹ tôi có thể tham gia BHXH tự nguyện để sau này được nhận lương hưu không?...

  • Điều kiện cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho NCT
  • Điều kiện cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho NCT
  • Hỏi: Mẹ tôi năm nay 83 tuổi, nhưng vẫn phải mua BHYT tự nguyện. Theo trả lời của địa phương, mẹ tôi đang hưởng chế độ trợ cấp tuất do bảo hiểm xã hội chi trả nên không thuộc diện cấp thẻ BHYT cho NCT...