• Đại hội công bố danh sách Bộ Chính trị, Tổng bí thư khóa XII
  • Đại hội công bố danh sách Bộ Chính trị, Tổng bí thư khóa XII
  • Sáng 28/1/2016, tại phiên bế mạc Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Đinh Thế Huynh đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII như sau:

  • Công bố danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
  • Công bố danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
  • Chiều 26/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội), Đại hội XII của Đảng đã nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử và công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Trang tin "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XII" trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc(xếp theo vần ABC):

  • Khai mạc trọng thể Đại hội lần thứ XII của Đảng
  • Khai mạc trọng thể Đại hội lần thứ XII của Đảng
  • Sáng nay (21-1), đúng 8 giờ, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 1.510 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên trong toàn Đảng.

<1234