• Khối thi đua số 3 giao ban công tác năm 2016
  • Khối thi đua số 3 giao ban công tác năm 2016
  • Ngày 30/11, tại Cơ quan Trung ương Hội, Khối thi đua số 3 do Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe NCT làm Trưởng khối cùng các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội NCT Việt Nam gồm: Trung tâm Nghiên cứu và hỗ trợ NCT; Trung tâm Bảo trợ xã hội và chăm sóc NCT;

  • Khối thi đua số 2 giao ban công tác năm 2016
  • Khối thi đua số 2 giao ban công tác năm 2016
  • Ngày 17/11, tại Cơ quan Trung ương Hội, Khối thi đua số 2 do Đoàn Nghệ thuật 19/5 làm Trưởng khối cùng các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội NCT: Báo NCT, Viện Nghiên cứu NCT, Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao, Du lịch NCT, Tạp chí NCT, Trung tâm Văn hóa NCT tổ chức hội nghị giao ban công tác năm 2016

  • Tỉnh Bắc Ninh: Liên hoan Tiếng hát NCT lần thứ V - năm 2016
  • Tỉnh Bắc Ninh: Liên hoan Tiếng hát NCT lần thứ V - năm 2016
  • Thiết thực hưởng ứng “Tháng hành động vì NCT Việt Nam”, hướng tới Đại hội V Hội NCT Việt Nam; chào mừng 20 năm tái lập tỉnh và 185 năm ngày thành lập tỉnh Bắc Ninh, ngày 25/10, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố Bắc Ninh, Hội NCT tỉnh Bắc Ninh tổ chức Liên hoan Tiếng hát NCT tỉnh lần thứ V - năm 2016.