• Hội NCT tỉnh Bắc Giang sơ kết 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội NCT tỉnh Bắc Giang sơ kết 6 tháng đầu năm 2018
  • Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh kết nạp 7.640 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 254.759 người; phối hợp tổ chức mừng thọ cho 22.894 người với tổng kinh phí 6,2 tỷ đồng; thành lập mới 24 câu lạc bộ NCT...