• Khối thi đua số III Hội NCT Việt Nam: Tổ chức tổng kết công tác Hội và bình xét thi đua năm 2017
  • Khối thi đua số III Hội NCT Việt Nam: Tổ chức tổng kết công tác Hội và bình xét thi đua năm 2017
  • Ngày 01/12, tại Cơ quan Trung ương Hội, Khối thi đua số III do Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ NCT làm Trưởng khối cùng các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội NCT: Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ NCT, Trung tâm Bảo trợ xã hội và Chăm sóc NCT, Trung tâm Dịch vụ Chăm sóc và Phát huy NCT, Trung tâm Hồng Phúc, Trung tâm Thiên Phúc, Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ NCT tổ chức tổng kết công tác...