• Hội NCT tỉnh Thanh Hóa: Tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền huyện, thị, thành phố
  • Hội NCT tỉnh Thanh Hóa: Tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền huyện, thị, thành phố
  • Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TU ngày 23/08/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác NCT và Hội NCT trong giai đoạn mới”, vừa qua Thường trực Hội NCT tỉnh đã có chương trình làm việc với cấp ủy, chính quyền các huyện, thị, thành phố nhằm tăng cường sự phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa việc chăm sóc và...

  • Tỉnh Tuyên Quang: Tự hào thế hệ
  • Tỉnh Tuyên Quang: Tự hào thế hệ "Cây cao bóng cả"
  • Tỉnh Tuyên Quang có 141 Hội cơ sở, với hơn 68.700 hội viên, trong đó hơn 5.500 người tuổi dưới 60. Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, NCT trong tỉnh luôn đẩy mạnh phong trào thi đua "Tuổi cao - Gương sáng"