• Người cao tuổi TP Yên Bái mẫu mực nêu gương
  • Người cao tuổi TP Yên Bái mẫu mực nêu gương
  • Nhiệm kì qua, Hội NCT các cấp của TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái bám sát, lồng ghép các nội dung phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương...