• Nhân Ngày quốc tế Người cao tuổi 01/10: <P> Thế giới ngày càng quan tâm đến vấn đề người cao tuổi
  • Nhân Ngày quốc tế Người cao tuổi 01/10:

    Thế giới ngày càng quan tâm đến vấn đề người cao tuổi

  • Từ ngày 13-15/ 7/ 2015, Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức cuộc họp lần thứ 6 của Nhóm công tác mở về người cao tuổi (NCT) để bàn về vấn đề NCT và xây dựng Công ước về quyền của NCT. Cuộc họp có sự tham gia của đại diện hơn 100 quốc gia thành viên, 28 tổ chức Phi chính phủ, nhiều chuyên gia độc lập, đặc biệt đã có đại diện của NCT của 4 nước ở Châu Á và Châu Phi là Việt Nam, Pakistan,...

  • Nhân Ngày quốc tế Người cao tuổi <P> Quyền của người cao tuổi
  • Nhân Ngày quốc tế Người cao tuổi

    Quyền của người cao tuổi

  • Trước nhận định: Người cao tuổi ở nhiều nơi trên thế giới vẫn đang bị ngược đãi và phân biệt đối xử, với mục tiêu thúc đẩy và bảo đảm thực hiện đầy đủ và công bằng các quyền con người của người cao tuổi, Việt Nam đang nỗ lực cùng Liên Hợp Quốc xây dựng Dự thảo Công ước quốc tế về Quyền của người cao tuổi.