• Hội thảo quốc tế về phát triển nguồn lực
  • Hội thảo quốc tế về phát triển nguồn lực
  • Trong 03 ngày từ 15-17/5, tại thành phố Chiềng Mai (Thái Lan), Mạng lưới Hỗ trợ Người cao tuổi Quốc tế khu vực châu Á – Thái Bình Dương (HelpAge International) đã tổ chức Hội thảo quốc tế về phát triển nguồn lực...