• Tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa hoạt động hội nhập quốc tế
  • Tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa hoạt động hội nhập quốc tế
  • Ngày 3/3/2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì phiên họp của BCĐ quốc gia về hội nhập quốc tế nhằm tổng kết hoạt động hội nhập quốc tế năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015; trọng tâm đối ngoại đa phương của VN đến năm 2020. Tham dự có các Phó Thủ tướng: Vũ Văn Ninh, Vũ Đức Đam, Phạm Bình Minh và các thành viên BCĐ.

  • Thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN là cột mốc quan trọng
  • Thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN là cột mốc quan trọng
  • Việc thành lập chính thức Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) vào cuối năm 2015 sẽ đánh dấu một mốc quan trọng nỗ lực của ASEAN trong việc hoàn thành các mục tiêu của một khu vực hội nhập, thể hiện ở "Một Tầm nhìn, Một Bản sắc, Một Cộng đồng".