• Đại hội đại biểu cơ quan Ban Tổ chức Trung ương lần thứ XXI nhiệm kỳ 2015 - 2020
  • Đại hội đại biểu cơ quan Ban Tổ chức Trung ương lần thứ XXI nhiệm kỳ 2015 - 2020
  • Ngày 10/7, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đào Ngọc Dung.