• Hoạt động Hội NCT các địa phương...
  • Hoạt động Hội NCT các địa phương...
  • Nhiều cán bộ hội đặt những câu hỏi từ tình hình thực tế ở Chi hội và Hội NCT địa phương để cùng trao đổi, tạo không khí sôi nổi, hấp dẫn, rút ra kinh nghiệm để triển khai hoạt động của Hội đạt hiệu quả hơn

  • Hoạt động Hội Người cao tuổi các địa phương.
  • Hoạt động Hội Người cao tuổi các địa phương.
  • Tỉnh Thừa Thiên - Huế: Trong năm qua, Hội NCT tỉnh triển khai cho các cấp hội xây dựng nhiều mô hình trợ giúp NCT khó khăn như hỗ trợ vốn vay ưu đãi cải thiện dinh dưỡng; vận động các nhà tài trợ hỗ trợ kinh phí để xây dựng sửa chữa ...