• Khắp nơi chăm sóc và phát huy vai trò NCT…..
  • Khắp nơi chăm sóc và phát huy vai trò NCT…..
  • Ủy ban nhân dân, Hội NCT phường Thanh Khê Đông (quận Thanh Khê, T.P Đà Nẵng) phối hợp với Trung tâm Y tế quận Thanh Khê tổ chức khám sức khỏe đợt I năm 2019 cho 456 NCT trên địa bàn phường...