• Tỉnh Hà Tĩnh: Chăm lo Tết và mừng thọ người cao tuổi
  • Tỉnh Hà Tĩnh: Chăm lo Tết và mừng thọ người cao tuổi
  • Theo đó, UBND tỉnh trích từ ngân sách tỉnh số tiền gần 7,65 tỉ đồng và trích trên 1,16 tỉ đồng từ ngân sách cấp huyện để chúc thọ, mừng thọ NCT và tặng quà các đối tượng bảo trợ xã hội, người có công, NCT có hoàn cảnh ...