• Vui khỏe để làm điểm tựa tinh thần cho con cháu
  • Vui khỏe để làm điểm tựa tinh thần cho con cháu
  • Đóng góp vào phong trào chung nâng cao đời sống tinh thần cho người dân nơi đây phải kể đến các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của NCT, mà nòng cốt là CLB Dưỡng sinh - Văn nghệ NCT phường...

  • Sắc xuân trên vùng đất Tân Hoa
  • Sắc xuân trên vùng đất Tân Hoa
  • Đi theo câu hát đưa chúng tôi về dự hội Xuân, nói đúng hơn là cuộc giao lưu văn hóa - thể thao các dân tộc truyền thống từ nhiều năm nay ...