• Nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau
  • Nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau
  • Ðược hỗ trợ vốn, hướng dẫn cách làm ăn, vươn lên thoát nghèo, người già yếu, neo đơn được tình nguyện viên đến nhà chăm sóc, được khám bệnh miễn phí, được giúp đỡ khi ốm đau, hoạn nạn, được tham gia các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao,…