• Tỉnh Bạc Liêu: Lễ ra mắt Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau
  • Tỉnh Bạc Liêu: Lễ ra mắt Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau
  • Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 21/4/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định 1533/QĐ-TTg ngày 02/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau (CLB LTHTGN) trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2017 – 2020

  • Trung ương Hội NCT Việt Nam: Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án 1533
  • Trung ương Hội NCT Việt Nam: Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án 1533
  • Sáng 1/9, tại Hà Nội, Thường trực Trung ương Hội NCT Việt Nam gồm Chủ tịch và các đồng chí Phó Chủ tịch làm việc với Tổ Giúp việc Ban Điều hành Đề án 1533 về tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 1533/QĐ-TTg ngày 02/8/2016 của Thủ tướng Chính về Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016 - 2020.