• Mang niềm vui đến với người cao tuổi
  • Mang niềm vui đến với người cao tuổi
  • CLB LTHTGN đã chứng minh là mô hình hiệu quả nhằm thích ứng với tình trạng già hóa dân số ngay tại cộng đồng và phù hợp điều kiện kinh tế, văn hóa - xã hội ở Việt Nam...

  • TW Hội NCT Việt Nam: Tổ chức Hội nghị tập huấn tại tỉnh Nam Định
  • TW Hội NCT Việt Nam: Tổ chức Hội nghị tập huấn tại tỉnh Nam Định
  • Trong 2 ngày 16 và 17/12, tại thành phố Nam Định, TW Hội NCT Việt Nam phối hợp với Hội NCT tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị tập huấn về "Quy trình quản lí và sử dụng quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT ở cơ sở" và "Phương pháp nhân rộng mô hình CLB liên thế hệ tự giúp nhau"...

  • Chia sẽ kinh nghiệm về các mô hình câu lạc bộ người cao tuổi
  • Chia sẽ kinh nghiệm về các mô hình câu lạc bộ người cao tuổi
  • Mục tiêu chính của buổi việc, các đại biểu mong muốn tìm hiểu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm xây dựng và phát triển CLB Liên thế hệ tự giúp nhau với Trung ương Hội; tìm hiểu về cơ cấu tổ chức và vai trò của Hội đại diện cho tiếng nói của NCT cũng như tham gia xây dựng chính sách…