• Chia sẽ kinh nghiệm về các mô hình câu lạc bộ người cao tuổi
  • Chia sẽ kinh nghiệm về các mô hình câu lạc bộ người cao tuổi
  • Mục tiêu chính của buổi việc, các đại biểu mong muốn tìm hiểu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm xây dựng và phát triển CLB Liên thế hệ tự giúp nhau với Trung ương Hội; tìm hiểu về cơ cấu tổ chức và vai trò của Hội đại diện cho tiếng nói của NCT cũng như tham gia xây dựng chính sách…