Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10/04/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt độn
Số hiệu số 02/2013/TT-BNV
Ngày ban hành 10/04/2012 Ngày có hiệu lực 01/06/2013
Hình thức văn bản Cơ quan ban hành
Người ký duyệt
Trích yếu nội dung
Chi tiết văn bản

Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10/04/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Xem và tải nội dung tại đây.

File đính kèm:
Thông tư số 02.2013.TT-BNV ngày 10.04.2013 ủa ộ Nội vụ quy định.....pdf