Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
Số hiệu số 30/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành 12/04/2012 Ngày có hiệu lực 01/06/2012
Hình thức văn bản Văn bản của Đảng, Nhà nước Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký duyệt
Trích yếu nội dung Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
Chi tiết văn bản

Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Xem và tải nội dung tại đây.

File đính kèm:
Nghị định số 30.2012.NĐ-CP ngày 12.04.2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động
Văn bản liên quan