Điều lệ (Sửa đổi, bổ sung) Hội Người cao tuổi Việt Nam
Số hiệu
Ngày ban hành 24/03/2017 Ngày có hiệu lực 24/03/2017
Hình thức văn bản Văn bản của TW Hội NCT Cơ quan ban hành Các bộ, ngành
Người ký duyệt
Trích yếu nội dung Điều lệ (Sửa đổi, bổ sung) Hội Người cao tuổi Việt Nam (Phê duyệt kèm theo Quyết định số 972/QĐ-BNV ngày 24 tháng 3 năm 2017 của Bộ Nội vụ).
Chi tiết văn bản

Xem và tải nội dung Điều lệ (Sửa đổi, bổ sung) Hội Người cao tuổi Việt Nam (Phê duyệt kèm theo Quyết định số 972/QĐ-BNV ngày 24 tháng 3 năm 2017 của Bộ Nội vụ) tại đây.

File đính kèm:
iều lệ (Sửa đổi, bổ sung) Hội Người cao tuổi Việt Nam.PDF