Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2017 – 2022
Số hiệu Số 239/CTPH-HNCT-BTNMT, ngày 26 tháng 7 năm 2017
Ngày ban hành 26/07/2017 Ngày có hiệu lực 26/07/2017
Hình thức văn bản Văn bản của TW Hội NCT Cơ quan ban hành
Người ký duyệt
Trích yếu nội dung Chương trình phối hợp số 239/CTPH-HNCT-BTNMT, ngày 26 tháng 7 năm 2017 giữa Hội Người cao tuổi Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trườn
Chi tiết văn bản

Chương trình phối hợp số 239/CTPH-HNCT-BTNMT, ngày 26 tháng 7 năm 2017 giữa Hội Người cao tuổi Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2017 – 2022.

Xem và tải nội dung tại đây.

File đính kèm:
Chuong trinh phoi hop thuc hien nhiem vu linh vuc tai nguyen moi truong giai