Chương trình phối hợp giữa Hội Khuyến học Việt Nam và Hội Người cao tuổi Việt Nam về đẩy mạnh học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng giai đoạn 2018 – 2021
Số hiệu Số 10/CTPH-HKHVN-HNCTVN
Ngày ban hành 17/01/2018 Ngày có hiệu lực 17/01/2018
Hình thức văn bản Văn bản của TW Hội NCT Cơ quan ban hành Trung ương Hội NCT
Người ký duyệt
Trích yếu nội dung Chương trình phối hợp giữa Hội Khuyến học Việt Nam và Hội Người cao tuổi Việt Nam về đẩy mạnh học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng giai đoạn 2018 – 2021
Chi tiết văn bản

Chương trình phối hợp giữa Hội Khuyến học Việt Nam và Hội Người cao tuổi Việt Nam về việc đẩy mạnh học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng giai đoạn 2018 – 2021.

Xem và tải nội dung chương trình phối hợp tại đây.

 

File đính kèm:
.Chuong trinh phoi hop giua Hoi NCt VN va Hoi Khuyen hoac VN giai doan 2018 -