Chương trình phối hợp Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch của người cao tuổi và tham gia xây dựng, phát triển gia đình bền vững giai đoạn 2017 - 2021
Số hiệu Số 1633/CTPH-BVHTTDL-TWHNCT
Ngày ban hành 19/04/2017 Ngày có hiệu lực 04/01/2017
Hình thức văn bản Văn bản của TW Hội NCT Cơ quan ban hành
Người ký duyệt
Trích yếu nội dung Chương trình phối hợp số 1633/CTPH-BVHTTDL-TWHNCT, ngày 19 tháng 4 năm 2017 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam về việc Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn n
Chi tiết văn bản

Chương trình phối hợp số 1633/CTPH-BVHTTDL-TWHNCT, ngày 19 tháng 4 năm 2017 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam về việc Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch của người cao tuổi và tham gia xây dựng, phát triển gia đình bền vững giai đoạn 2017 – 2021. Xem và tải nội dung chương trình phối hợp tại đây.

File đính kèm:
Chương trình phối hợp số 1633 giữa BVHTTDL và TW Hội NCT VN (2017).PDF