Xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chỗ dựa tin cậy của hội viên và người cao tuổi

Ngày đăng: 28/10/2020

                                                                                                               Nguyễn Hòa Bình

                                                                                    Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam


Hiện nay cả nước có trên 11,41 triệu NCT, chiếm khoảng 12% dân số; 13/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 116 huyện, thị xã (ở 13 tỉnh, thành phố) thành lập Hội NCT theo Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ về tổ chức, quản lí hoạt động Hội; 50/63 tỉnh, thành phố hoạt động theo mô hình Ban Đại diện Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện; 100% xã, phường, thị trấn trong cả nước, nơi có NCT thành lập Hội cơ sở.

Hội NCT Việt Nam tập hợp trên 9,5 triệu hội viên tham gia sinh hoạt. Cùng sự phát triển chung của Hội NCT, đội ngũ cán bộ Hội thường xuyên được củng cố về số lượng, nâng cao chất lượng, kĩ năng, kinh nghiệm công tác. Cán bộ chuyên trách cấp tỉnh hiện có 259 người, cấp huyện có 609 người, 11.156 Chủ tịch Hội cơ sở, trên 103.510 Chi hội trưởng, 175.077 Tổ hội trưởng và nhiều cán bộ Hội làm công tác kiêm nhiệm.

 

Phó Chủ tịch Nguyễn Hòa Bình điều hành tại Hội nghị biểu dương cán bộ Hội NCT tiêu biểu toàn quốc trong phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” giai đoạn 2012 - 2020

 

Đội ngũ cán bộ Hội là những người có uy tín với hội viên, tâm huyết với công tác NCT, gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội; tham gia phản biện xã hội và phát huy dân chủ cơ sở, ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Hiện có trên 1,24 triệu NCT, hầu hết cán bộ Hội tham gia cấp ủy ở cơ sở, tổ trưởng dân phố, trưởng thôn, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, Hội đồng Nhân dân các cấp, công tác hòa giải, khuyến học; khi có mâu thuẫn, bất hòa xảy ra trong cộng đồng dân cư hoặc gia đình, dòng họ; với uy tín và kinh nghiệm, cán bộ Hội NCT cơ sở luôn có biện pháp hóa giải, tạo được sự cảm thông chia sẻ, đoàn kết được duy trì, củng cố.

Phát huy vai trò nòng cốt, đội ngũ cán bộ Hội luôn chung sức, đồng lòng cùng hội viên cả nước phấn đấu đạt nhiều kết quả thiết thực. Tham gia xây dựng, thực hiện các quy định của pháp luật, chính sách, chế độ liên quan đến NCT; đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành: Quyết định số 544/QĐ-TTg, ngày 25/4/2015 lấy tháng 10 hằng năm là “Tháng hành động vì NCT Việt Nam”; Quyết định 1533/QĐ-TTg ngày 2 tháng 8 năm 2016, Phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016-2020; Quyết định 1336/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2020, Phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau đến năm 2025...

Với vai trò là cơ quan Thường trực “Tháng hành động vì NCT”, Hội NCT và cán bộ Hội NCT các cấp đã tích cực, chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện mang lại lợi ích thiết thực cho NCT; 3 nội dung công tác trọng tâm: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, Chăm sóc NCT, Phát huy vai trò NCT được triển khai đồng bộ, hiệu quả ở các cấp hội. Các chương trình: “Mắt sáng cho NCT”, “NCT tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, “Tham gia xây dựng và phát triển Quỹ chăm sóc phát huy vai trò NCT ở cơ sở” đạt nhiều kết quả thiết thực.

Trong giai đoạn 2015-2020, hàng ngàn cán bộ Hội NCT các cấp đã được tôn vinh, biểu dương; thông qua hội nghị NCT tiêu biểu ở cơ sở khu vực Tây Bắc (năm 2017), Biểu dương NCT làm kinh tế giỏi toàn quốc (năm 2018), Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết tâm thư của già làng các dân tộc Tây nguyên, Biểu dương NCT tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở (năm 2019), Biểu dương cán bộ Hội NCT tiêu biểu (năm 2020), hình ảnh cán bộ Hội NCT được ghi nhận, có dấu ấn sâu sắc trong xã hội.

Thời gian tới, bên cạnh những thuận lợi, công tác Hội phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức: Tổ chức Hội chưa đồng bộ theo mô hình 4 cấp; già hóa dân số diễn ra với tốc độ nhanh; yêu cầu tinh giản bộ máy, biên chế, đòi hỏi tính tự nguyện, tự chủ cao của các tổ chức Hội, trong đó có Hội NCT. Công tác quy hoạch, chuẩn bị nguồn cán bộ Hội có cả khó khăn chủ quan và khách quan, dẫn đến một số nơi lúng túng, bị động về công tác cán bộ.

Với bản lĩnh vững vàng, sự dầy dạn kinh nghiệm trong cuộc sống và công tác, cán bộ Hội NCT các cấp tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phát triển sáng tạo các bài học kinh nghiệm đã đạt được, tích cực phấn đấu hoàn thành tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm, 2 chương trình công tác lớn và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội V Hội NCT Việt Nam đã đề ra; kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, âm mưu phá hoại của các thế lực phản động, thù địch; góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; phát huy vai trò nòng cốt, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng Đại hội VI Hội NCT Việt Nam vào quý IV năm 2021; các cấp Hội cần chủ động, tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền lựa chọn đội ngũ cán bộ bảo đảm tính kế thừa; có sức khỏe, uy tín và kinh nghiệm công tác, có hiểu biết nhất định về Hội NCT để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Phát huy truyền thống 25 năm xây dựng và phát triển Hội NCT Việt Nam, cán bộ Hội NCT các cấp tiếp tục nêu cao tinh thần “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh xứng đáng là người đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NCT.