Xây dựng Chuyên mục Tư vấn, hỗ trợ pháp lý trên Báo và Trang thông tin điện tử

Ngày đăng: 25/07/2019

Thực hiện Dự án “Bảo vệ Quyền của phụ nữ cao tuổi và cộng đồng thông qua hoạt động thúc đẩy Bình đẳng giới của Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau (CLBLTHTGN) tại hai tỉnh Quảng Bình và Đồng Tháp” do Liên minh châu Âu tài trợ, trong khuôn khổ Quỹ Hỗ trợ Sáng kiến Tư pháp (JIFF), do Bộ Tư pháp Việt Nam và tổ chức OXFAM tại Việt Nam quản lý. Trung ương Hội NCT Việt Nam “Xây dựng chuyên mục Tư vấn, hỗ trợ pháp lý trên Báo và Trang thông tin điện tử” cho đối tượng là NCT và cán bộ Hội NCT cùng độc giả trên toàn quốc. Hạn cuối nộp hồ sơ: Trước ngày 31/7/2019.

 

Xem và tải nội dung, mục đích, yêu cầu và các tiêu chí tại đây.


Nguồn: Ban Đối ngoại Trung ương Hội
Tin liên quan