Viện Nghiên cứu NCT Việt Nam: Báo cáo tổng quan, sơ bộ kết quả 10 năm thực hiện Luật NCT

Ngày đăng: 17/01/2019

Ngày 16/1, Viện Nghiên cứu NCT Việt Nam báo cáo tổng quan, sơ bộ kết quả 10 năm thực hiện Luật NCT. Tham dự có Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền, Phó Chủ tịch Thường trực Đàm Hữu Đắc, Phó Chủ tịch Nguyễn Hòa Bình; lãnh đạo Cục Bảo trợ xã hội; lãnh đạo các ban, Văn phòng Trung ương Hội và Viện Nghiên cứu NCT.

 

Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền phát biểu tại buổi làm việc

 

Luật NCT được Quốc hội khóa XII, thông qua tại kì họp thứ 6 ngày 23/11/2009, có hiệu lực từ ngày 1/7/2010. Hơn 8 năm triển khai thực hiện Luật NCT, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước có nhiều thay đổi và già hóa dân số đang diễn ra nhanh chóng nên việc bổ sung sửa đổi Luật NCT là hết sức cần thiết.

Tính đến nay, Chính phủ đã ban hành 01 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật NCT, 03 Nghị định có liên quan đến NCT. Thủ tướng Chính phủ ban hành 03 quyết định, các bộ đã ban hành 10 thông tư; các tỉnh đã ban hành nhiều văn bản theo thẩm quyền về việc thực hiện Luật NCT, góp phần giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với NCT, củng cố bộ máy tổ chức Hội NCT.

Về kết quả khảo sát đánh giá sơ bộ 10 năm thực hiện Luật NCT, Viện Nghiên cứu NCT Việt Nam đã tiến hành điều tra, lấy phiếu hỏi, phân tích kết quả làm rõ các số liệu thống kê, đánh giá thực trạng thực hiện Luật NCT tại 4 tỉnh, thành phố: Yên Bái, Hải Dương, Thanh Hóa, TP Đà Nẵng ở các đối tượng là NCT, hộ gia đình có NCT, cán bộ làm công tác NCT. Kết quả khảo sát chỉ rõ, từ khi Luật NCT có hiệu lực thi hành, Chính phủ, các bộ, ngành đã ban hành nhiều văn bản thực hiện Luật NCT đảm bảo tính thống nhất, phù hợp và đầy đủ theo trách nhiệm Luật giao cho Chính phủ và các bộ, ngành. Các tỉnh đã ban hành nhiều văn bản theo thẩm quyền về thực hiện Luật NCT, góp phần thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách đối với NCT; củng cố bộ máy tổ chức Hội NCT của các tỉnh, thành phố. Số lượng NCT được hưởng lương hưu và trợ cấp xã hội tăng dần qua các năm, NCT có thẻ bảo hiểm y tế tăng nhanh…. Tuy nhiên việc ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Luật NCT còn chậm so với yêu cầu, gây khó khăn nhất định cho quá trình tổ chức thực hiện. Kết quả đánh giá cung cấp những cơ sở và luận cứ khoa học cho việc sửa đổi, bổ sung Luật NCT phù hợp Hiến pháp năm 2013 và tốc độ già hóa nhanh của đất nước.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền đánh giá cao sự phối hợp giữa Viện Nghiên cứu NCT và Cục Bảo trợ xã hội trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, đánh giá; đề nghị hai đơn vị tiếp tục hoàn thiện, làm rõ những nội dung, vấn đề cần sửa đổi; cần thiết tổ chức một số hội nghị, hội thảo chuyên đề, làm cơ sở kiến nghị Quốc hội sửa đổi bổ sung Luật NCT phù hợp với thực tiễn công tác chăm sóc, phát huy vai trò NCT trong giai đoạn hiện nay.

Tin, ảnh: Lê Thành