Viên Nghiên cứu NCT: Báo cáo đề tài khoa học về vai trò của người có uy tín trong các dân tộc thiểu số

Ngày đăng: 15/05/2019

Ngày 14/5, Viện Nghiên cứu NCT Việt Nam báo cáo đề tài khoa học về vai trò của người có uy tín trong các dân tộc thiểu số. TS Đàm Hữu Đắc, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội; lãnh đạo, chuyên viên các ban, Văn phòng Trung ương Hội tham dự.

Các đại biểu nghe báo cáo khoa học

 

Thay mặt nhóm nghiên cứu TS Hoàng Hữu Bình, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu NCT Việt Nam cho biết: Việc phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc là một nội dung quan trọng, góp phần vào hiệu quả, chất lượng trong việc thực hiện các nhiệm vụ, nội dung, mục tiêu công tác dân tộc đề ra. Những người có uy tín trong cộng đồng tộc người thiểu số ở Việt Nam là những già làng, trưởng bản; trưởng dòng họ; các vị chức sắc tôn giáo; các vị hành nghề tín ngưỡng dân gian; là những người đỗ đạt, quan chức thanh liêm về sinh sống tại cộng đồng… Họ không nhất thiết là những người cao tuổi mà là người được đảm nhận một công việc nào đó trong cộng đồng song là người hiểu biết về xã hội, môi trường, về pháp luật, chính sách… có thể đáp ứng được nhu cầu hiểu biết về xã hội, pháp luật và kỷ thuật làm ăn theo lối mới ở địa phương. Vai trò người có uy tín thể hiện rõ trong đời sống gia đình, dòng họ, trong đời sống cộng đồng, trong xã hội truyền thống, trong cách mạng giải phóng dân tộc, trong công cuộc xây dựng đất nước. Người có uy tín luôn có vị thế xã hội nhất định bên cạnh hệ thống tổ chức bộ máy hành chính, hệ thống chính trị.

Hiện nay, Đảng, Nhà nước có chính sách “động viên, bồi dưỡng, hướng dẫn và phát huy vai trò những người có uy tín trong đồng bào dân tộc”. Việc tạo điều kiện sử dụng và phát huy vai trò của người có uy tín có ý nghĩa xã hội, chính trị và nhân văn quan trọng góp phần không nhỏ cùng với hệ thống chính trị trong công tác dân tộc ở các địa phương.

Tin, ảnh: Tuệ Minh