Việc thu hội phí và trích hội phí của hội NCT phường Phú Nhuận cả 2 phương án đều có thể thực thi

Ngày đăng: 31/08/2016

Ông Hồ Quang Lục, Chủ tịch Hội NCT phường Phú Nhuận, TP Huế tỉnh Thừa Thiên Huế hỏi: Căn cứ vào Điểm b mục 3 của bản Hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội NCT Việt Nam số 196/2012/HD-NCT ngày 23/5/2012 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam “V/v Trích lại ít nhất 70% hội phí cho chi hội hoạt động” quy định của Hội, hội phí mỗi hội viên đóng 2 nghìn đồng/tháng (24 nghìn đồng/năm). Ở chi hội chúng tôi hiện đóng 50 nghìn đồng/năm/hội viên và đang trích 80% hội phí cho chi hội chỉ nộp cho Hội cấp trên 20%. Có ý kiến cho rằng việc thu 50 nghìn đồng/người/năm và trích 80% hội phí cho chi hội  là quá cao và không đúng quy định. Vậy chi hội tôi có thể chỉ thu 24 nghìn đồng/năm với hội viên và trích nộp cấp trên 70% hay có thể thu hội phí 50 nghìn đồng/năm với hội viên và trích nộp cấp trên 20%, phương án nào thì đúng?


Trả lời: Căn cứ vào Điểm b mục 3 của bản Hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội NCT Việt Nam số 196/2012/HD-NCT ngày 23/5/2012 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam thì hội phí hội viên đóng góp mỗi tháng 2 nghìn đồng. Hội khuyến khích những người có điều kiện nộp hội phí cao hơn.

Như vậy ở chi hội của ông, hội viên đóng góp 2 nghìn đồng hội phí/tháng là đúng với quy định của hội, nhưng các hội viên khác có điều kiện đóng hội phí cao hơn. Ở chi hội của ông hội phí hội viên góp 50 nghìn đồng/năm cũng không sai với quy định của Hội.

Về phần trích hội phí, tại Điểm b mục 3 bản Hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội NCT Việt Nam, nêu rõ: “Ban Chấp hành Hội NCT cơ sở quyết định tỉ lệ trích nộp hội phí thu được cho phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương (trích lại ít nhất 70% dành cho chi hội hoạt động, còn lại nộp cho Hội cơ sở), nghĩa là trích lại ít nhất 70% hoặc có thể trích cao hơn 70%. Trường chi hội của ông trích để lại 70% cũng đúng quy định, hoặc ban chấp hành chi hội có thể quyết định trích để lại 80% hội phí dành cho chi hội cũng không trái với bản hướng dẫn số 196/2012/HD-NCT của Trung ương Hội NCT Việt Nam. Những hướng dẫn mới về việc nộp hội phí và trích % hội phí cho chi hội, hiện Trung ương Hội đang tập hợp những ý kiến đóng góp để đưa ra thảo luận tại Đại hội Trung ương Hội NCT lần thứ 5 sắp tới. 


Nguồn: Báo Người cao tuổi (ngày 31/8/2016)