Về việc nhận bằng chúc thọ và quà tặng của Chủ tịch nước

Ngày đăng: 30/10/2014

Hỏi: - Được biết, NCT từ 80 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp xã hội (TCXH) 180.000 đồng/tháng và thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí. Tôi hiện nay 95 tuổi nhưng chưa được hưởng TCXH hằng tháng, BHYT cũng như quà tặng của Chủ tịch nước. Gia đình tôi nhiều lần hỏi chính quyền xã thì được trả lời là: Do cụ được hưởng tiền tử tuất của chồng (chồng tôi tham gia tập kết ra Bắc năm 1954 và mất năm 1995), số tiền hưởng là 420.000 đồng/tháng nên không được hưởng TCXH đối với NCT. Vậy xin hỏi chính quyền xã trả lời như vậy có đúng không?

Phạm Thị Triêm
(Thôn Thanh Phước, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam)

Trả lời: - Điều 21, Luật NCT quy định: “Người thọ 100 tuổi được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chúc thọ và tặng quà; người thọ 90 tuổi được Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chúc thọ và tặng quà”. Như vậy, cụ mới 95 tuổi nên chưa được Chủ tịch nước tặng Bằng chúc thọ và tặng quà.

Về đối tượng được hưởng TCXH, tại khoản 5, Điều 5, của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP quy định, NCT thuộc một trong các trường hợp sau đây là đối tượng được hưởng chế độ TCXH hằng tháng:

- NCT thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ TCXH hằng tháng;

- Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại điểm trên, mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, TCXH hằng tháng;

-  NCT thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng.

Trường hợp của cụ Phạm Thị Triêm là NCT, đang hưởng chế độ trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định tại Điều 64, Luật Bảo hiểm xã hội, không thuộc đối tượng hưởng chế độ TCXH hằng tháng theo quy định tại khoản 5, Điều 5, Nghị định số 136/2013/NĐ-CP.

Về việc cấp thẻ BHYT, khoản 1, Điều 9 Nghị định này quy định đối tượng bảo trợ xã hội được nhà nước cấp thẻ BHYT: “Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất BHXH hằng tháng, trợ cấp hằng tháng khác mà chưa được cấp thẻ BHYT miễn phí”. Như vậy, cụ sẽ được cấp thẻ BHYT.

Tuy nhiên, hiện nay do điều kiện kinh tế của đất nước còn khó khăn, ngày 31/12/2013 Thủ tướng ban hành Nghị quyết số 142/NQ-CP chưa thực hiện Nghị định số 136/2013/NĐ-CP

Báo Người cao tuổi
24/10/2014