Về Hội đặc thù và phụ cấp của Phó Chủ tịch Hội NCT cơ sở

Ngày đăng: 29/01/2016

Hỏi: - Chúng tôi là những người tham gia công tác Hội NCT, làm Phó Chủ tịch Hội NCT xã, thị trấn ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk nhưng không được hưởng lương hoặc phụ cấp, thù lao. Khi tiếp xúc cử tri, chúng tôi nêu vấn đề này, được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trả lời “Tổ chức Hội NCT của thành phố Buôn Ma Thuột chưa được công nhận là tổ chức đặc thù nên không được phụ cấp” như vậy có đúng không? Nếu Hội NCT là hội đặc thù thì chúng tôi có được hưởng trợ cấp thù lao hay không?

                                                                                            HÀ QUANG HÙNG

                                                                    (Xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk)

Trả lời: - Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chỉ có cán bộ, công chức xã phường, thị trấn mới được hưởng chế độ tiền lương hằng tháng. Cán bộ cấp xã gồm các chức danh: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND; Trưởng một số đoàn thể: Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội CCB, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ngoài cán bộ trong diện công chức cấp xã còn có một số người hoạt động không chuyên trách, trong đó có Chủ tịch Hội NCT. Số người hoạt động không chuyên trách này được hưởng chế độ phụ cấp (không gọi là tiền lương); mức phụ cấp cụ thể của từng chức danh do Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quy định với mức không vượt quá hệ số 1 mức lương tối thiểu chung.

Theo Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg, ngày 1/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Hội NCT Việt Nam là một tổ chức xã hội có tính chất đặc thù, hoạt động trong phạm vi cả nước, được Nhà nước hỗ trợ một phần về kinh phí, điều kiện hoạt động…do đó, ý kiến “Tổ chức Hội NCT của thành phố Buôn Ma Thuột chưa được công nhận là tổ chức đặc thù nên không được phụ cấp” là không đúng.

Ngày 1/6/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội. Theo quyết định trên, mức thù lao hằng tháng các Chủ tịch Hội NCT xã, phường, thị trấn (hội đặc thù) được hưởng “không quá 1,5 lần so với mức lương tối thiểu chung” (Điểm d, khoản 1, Điều 3) và khoản kinh phí này “được ngân sách Nhà nước cấp hằng năm theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước”.

Đây là chế độ thù lao hoặc phụ cấp (không phải là tiền lương) đối với cán bộ lãnh đạo Hội NCT cấp cơ sở. Quyết định này không quy định cấp Phó Chủ tịch Hội NCT cấp sơ sở phường, xã được hưởng chế độ thù lao hay không tùy theo quy định và ngân sách từng địa phương.


Nguồn: Báo Người cao tuổi (ngày 22/1/2016)