Về chế độ trợ cấp xã hội đối với NCT

Ngày đăng: 02/04/2014

Hỏi: - Hai cụ Hiền và Việt cùng sinh năm 1934, đều ở thôn Trung. Năm 2014, hai cụ được hưởng chính sách bảo trợ xã hội đối với NCT. Mức hưởng thụ của hai cụ khác nhau: Cụ Hiền được 180.000 đồng/ tháng, cụ Việt được 270.000 đồng/ tháng. Hỏi Chi hội trưởng Hội NCT thôn Trung thì được trả lời là: Cụ Việt hưởng nhiều hơn vì thuộc hộ nghèo! Cách giải thích trên có đúng không?

Nguyễn Văn Bằng (Huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang)

Trả lời: - Cách giải thích trên chỉ đúng một phần và chưa đầy đủ. Không phải cứ thuộc hộ nghèo là NCT được hưởng chính sách bảo trợ xã hội.

Ngày 14/1/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật NCT. Theo đó, mức chuẩn trợ cấp xã hội để xác định mức trợ cấp xã hội hằng tháng đối với NCT là 180.000 đồng (hệ số 1). Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể quyết định mức trợ cấp đối với NCT ở địa phương cao hơn mức này.

Người từ đủ 80 tuổi trở lên (trường hợp cụ Hiền) không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng thì được hưởng mức trợ cấp 180.000 đồng/ tháng (hệ số 1).

Người từ đủ 80 tuổi trở lên (trường hợp cụ Việt) thuộc hộ gia đình nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng thì được hưởng mức trợ cấp 270.000 đồng/ tháng (hệ số 1,5). Người từ đủ 60 tuổi đến 80 tuổi thuộc hộ gia đình nghèo nêu trên được hưởng mức trợ cấp 180.000 đồng/ tháng (hệ số 1). Đối với trường hợp cụ Việt, được hưởng mức trợ cấp hệ số 1,5 khi đủ tuổi 80 và trước đó đã được hưởng mức trợ cấp hệ số 1 (từ đủ 60 tuổi đến 80 tuổi). Mức trợ cấp hệ số 1 từ tháng 2/2010 là 180.000 đồng/ tháng/ người (theo Nghị định số 13/2010/NĐ-CP) và mức trợ cấp hệ số 1 từ tháng 4/2007 đến tháng 2/2010 là 120.000 đồng/ tháng/ người (theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP)

Báo Người cao tuổi, ngày 2/4/2014, số báo 53(1370).