Về chế độ tiền tuất đối với thân nhân một số đối tượng là người có công với cách mạng

Ngày đăng: 07/04/2015

Theo Nghị định số 20/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ, chế độ trợ cấp tuất đối với thân nhân người có công được chia làm hai mức cụ thể là 1.318.000 đồng/tháng/người và 739.000 đồng/tháng/người.

Thân nhân người có công được hưởng mức trợ cấp tuất 1.318.000 đồng/tháng/người, gồm có: Thân nhân liệt sĩ (một liệt sĩ hưởng 1.318.000 đồng, hai liệt sĩ hưởng 2.636.000 đồng và ba liệt sĩ  hưởng 3.954.000 đồng); vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác (diện không hưởng thêm trợ cấp tiền nuôi dưỡng, trước kia đối tượng này không được xem xét cho hưởng chế độ tuất liệt sĩ); thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945.

Thân nhân người có công được hưởng mức trợ cấp tuất 739.000 đồng/tháng/người, gồm có: Thân nhân của người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 từ trần; thân nhân của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần; thân nhân của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần; thân nhân của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất động hóa hoạc suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần.

Trong số những thân nhân người có công được hưởng chế độ tiền tuất hằng tháng trên đây có một số trường hợp còn được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng. Đó là “cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, còn từ đủ 18 tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ hiện đang hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng”. Mức trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng hằng tháng là 1.054.000 đồng/tháng/người. Đây là thân nhân của sáu loại đối tượng có công với cách mạng trước ngày 1/1/1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám 1945; thân nhân liệt sĩ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao độngt ừ 61% trở lên; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Các chế độ trợ cấp, phụ cấp này không thuộc về chính sách bảo hiểm xã hội, mà là chính sách đền ơn đáp nghĩa các đối tượng có công với cách mạng mà bản thân họ hoặc thân nhân của họ được thụ hưởng.

Báo Người cao tuổi (Số 55 ra ngày thứ Ba 7-4-2015).