Văn bản số 93/HNCT-BTCKT, ngày 19 tháng 03 năm 2021 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc Đại hội Hội NCT cấp cơ sở

Ngày đăng: 22/03/2021

Ngày 19 tháng 03 năm 2021, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 93/HNCT-BTCKT gửi Ban Thường vụ/ Ban Đại diện Hội NCT các tỉnh, thành phố về việc Đại hội Hội NCT cấp cơ sở.

 

Xem và tải nội dung Văn bản tại đây.

 


Nguồn: Ban Tổ chức-Kiểm tra TW Hội
Tin liên quan