Văn bản số 91/HNCT, ngày 17 tháng 04 năm 2020 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc tuyên truyền tài liệu quản lý, chăm sóc sức khỏe NCT

Ngày đăng: 17/04/2020

Ngày 17 tháng 04 năm 2020, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 91/HNCT gửi Ban Thường vụ/ Ban Đại diện Hội NCT các tỉnh, thành phố về việc tuyên truyền tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn tạm thời quản lý sức khỏe người cao tuổi, người mắc bệnh nạm tính tại tuyến y tế cơ sở trong bối cảnh dịch covid-19” và “Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe phòng chống dịch covid – 19 cho người cao tuổi tạm thời”.

Xem, tải nội dung Văn bản tại đây.


Tin liên quan