Văn bản số 87/HNCT-TCKT, ngày 16 tháng 04 năm 2020 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc thời gian Hội nghị tổ chức biểu dương cán bộ Hội NCT tiêu biểu

Ngày đăng: 17/04/2020

Ngày 16 tháng 04 năm 2020, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 87/HNCT-TCKT gửi Ban Đại diện/Ban Chấp hành Hội NCT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thời gian Hội nghị tổ chức biểu dương cán bộ Hội NCT tiêu biểu.

Xem, tải nội dung Văn bản tại đây.


Nguồn: Ban Tổ chức-Kiểm tra TW Hội
Tin liên quan