Văn bản số 85/HNCT, ngày 18 tháng 03 năm 2021 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc Củng cố, sắp xếp Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

Ngày đăng: 19/03/2021

Ngày 18 tháng 03 năm 2021, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 85/HNCT gửi Ban Đại diện/ Ban Thường vụ Hội NCT các tỉnh, thành phố về việc Củng cố, sắp xếp Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

 

Xem và tải nội dung Văn bản tại đây.


Nguồn: Ban Chăm sóc NCT TW Hội
Tin liên quan